background
logotype

Bog, Mnogi i Jedan

Bog, Mnogi i Jedan

 

            AliceAnn200

             Ova serija iz „ Zakona Jednog“ i učenja Kraljevstva Svjetlosti će se nastaviti tijekom 2013. Ovaj materijal je autorsko pravo OakRose Academy of Light i mogu se objavljivati samo u cijelosti, kao i ovi materijali ovdje, uključujući citate i odlomke iz Knjige Znanja, namijenjeno je za Djecu Svijetlosti koja su predhodnica Božjeg Plana za cijelo čovječanstvo.

              This series on the “Law of the One” and the Teachings of the Realms of Light will continue throughout 2013. This material is copyrighted by OakRose Academy of Light and may only be reprinted or posted in its entirety, as the material herein, including the quotes and excerpts from The Book of Knowledge, is for the Children of Light, who are the forerunners of God’s Plan on Earth for all humanity.

    Dozvola za prijevodjenje i objavljivanje ovih materijala( kao i drugih u slijedu) je dana osobno od Rev. AliceAnn Melchizedek Veri Budak i www.song-of-silence.comi nijedan dio teksta nije izmijenjen, prijevod je učinjen u cijelosti.

                                       BOG, MNOGI i JEDAN

                            Propovijed o prva Tri  ključa Knjige Znanja

                      Serija o Zakonu o JEDNOM i Stvaranju Božjeg Multiverzuma

                      Rev. Alice Ann Melchizedek/ OakRose Academy of Light 2013

             Nastavak ovog serijala:

   Prije nekoliko godina bila sam vodjena od mojih Učitelja iz Duhovne Hijerarhije, Majstora 1. zrake, pročitati i proučiti „KNJIGA ZNANJA, Ključevi Enocha“ J. J.Hurtak ©1973/2009.

Knjiga Znanja je „Knjiga Svjetlosti, Tora“ za „Djecu Izraela“, Djecu Svijetlosti ovoga Doba, danu Hurtaku u svrhu dekodiranja Svjetlosti kroz cijeli tekst Znanja, koji je dan od Boga.

I sada sam vodjena od Lorda Kuthumija, jednog od mojih glavnih Majstora Učitelja da  započnem niz Propovijedi Svijetlosti za 2013. o Ključu i o „Zakonu Jednog“, da poučavam i

širim Visoka Učenja onako kako to Uzašli Hosts  obznanjuju.

Mnogo toga je izvučeno iz Knjige Znanja, medjutim biti će priredjene i druge Propovijedi koje su kanalizirane od Majstora Zraka ili iz drugih tekstova na koje sam upućena čitati ih, proučiti i tumačiti.

Ja Sam zaredjena Visoka Svećenica Melchizedekova, učenik tri Visoka Majstora Zraka, a na Zemlji zaredjen svećenik iz male ezoterične zajednice Svjetlosti kroz Lozu Biskupa Antiohije i Učenik Pavla.

Tako je predodredjeno i odobreno za mene da učim i radim u ime Boga kao radnik Svjetlosti, Kristov Glasnogovornik i Malchizedek.

Za sve ono što mi je činiti i pisati molim blagoslove i vodstvo Stvoritelja Svevišnjeg, Ehyeh Asher  Ehyeh ( Ja Jesam Ta koja Ja Jesam). I tako jest!

Danas je 3.dan u Godini Zemlje 2,000 i 13.- AliceAnn Melchizedek

UVOD:

   Prisutna su 144.000 Uzašla Majstora ovog fizičkog univerzuma koji su zaduženi za uzdizanje i asimilaciju cjelokupnog života u Sve Što Jest.

-To je prilično impresivna misao! To znači da postoji impresivan broj Bića Svijetla koji su se posvetili pružiti pomoć Božjoj Djeci Svjetla u njihovom povratku svojoj božanstvenosti, koji su u službi kako bi se poznati i nama nepoznati svemiri medjusobno ujedinili. To je ponovno ujedinjenje Svega Što Jest, kroz putovanje sve do resorbcije u Jednog, Alfa i Omega Boga.

   Kroz ostale Propovijedi o Svjetlosti, u ovoj godini  Budjenja, govorila sam o prirodi Božanstva, kako se Stvaranje i Logos uklapaju u ukupnu sliku Božanskog Plana Stvaranja, te kako je Trojstvo predstavljeno i zastupljeno na svim razinama Stvaranja. Sada će se početi razvijati dublje razumijevanje Božjeg Plana za nas, Zakonom o Kozmosu Jednoga, koji se odnosi na involuciju i evoluciju Stvaranja u Umu Boga Svevišnjeg. Ovaj niz eseja se odnosi na „Boga Svevišnjeg“, „Prvi Izvor“ ili Majku/Otaca/Boga, ili se može odnositi na Hebrejske riječi koje odražavaju promijenljivu Božansku prirodu. No u svakom slučaju mislim da je ispravno „Um Boga“.

Ključ 1-01

          MI ŽIVIMO U MNOGIM I JEDNOM UNIVERZUMU

   Prvi ključ otkriva koncept „Mnogi & Jedan“, koji se odnosi na mnogostrukosti Univerzuma, njihov odnos prema drugima i prema Jednom. Bog je dodijelio Stvoriteljske Bogove koji su stvorili i koji održavaju te sustave života koji su dio Jednog Boga Svega. To znači da je na vrhu stvaranja „Duh“ ili „Bog Svevišnji“ ili kako ga herbejski tekst naziva "Ehyeh Asher Ehyeh“ , „Sve što jest i što će Uvijek biti“. Dio smo onog što Enoch prenosi kao sustav „beskonačnog univerzuma“, tj. dio „Beskonačnog Uma Boga“, slika nikad-završenog i neprestano-širećeg multiverzuma. Dakle, svaki stvoreni Univerzum ima Boga/Logosa, svaki univerzum je povezan sa svim drugim univerzumima, i svi su povezani Umom sa Jednim Bogom Svega Što Jest.

Ključ 1-02

          „TAJ UNIVERZUM JE POZNAT KAO „ GOSPODAR/LORD“, „KRALJ“ i „OTKUPITELJ“

   Um Boga se prezentira u The Book of Knowledge (Knjiga Znanja) na tri značajna načina: „Adonai“ Lord, pozivajnući se na Najvišeg Boga, Gospodar Nebeskih Hosts, Melek ili Kralj, pozivajući se na Kralj Kraljeva ili na narodnom jeziku „Nema Boga iznad Boga“ ili „ Izbavitelj“ ili „Mesija“, pozivajući se na sličnost ili otjelotvorenje Božje Svjetlosti Svega Što Jest. No, to je imperativ za shvaćanje bezgraničnosti Prirode multiverzuma koji JE Bog, a ne jedinstvenost Bogova u bilo kojem darovanom Univerzumu, tako da čovjek ne može više podvesti Boga i Um Božji unutar jednog stvorenog univerzuma., već je opseg Božjeg Uma neograničen, neodrediv i iznad svih ostalih Bogova Stvoritelja.

To je pravi smisao Alfa & Omega, Svjetlo od Svjetla, Istinskog Boga Istinskoga Boga, od prapočetka početaka do Vječnosti i dalje.

„ Kreativan Um je Ehyeh Asher Ehyeh, Ja Jesam Taj Koji Ja Jesam, ili Sve Što Jeste i Što će Biti, neprestano evoluirajući i preoblikovajući u svim oblicima kreacije“.

 – Ključ 1:29. Ta trostruka priroda Boga prevazilazi sva kulturološka i religijska ograničenja.

3 To je sama suština Kreacije, kako je Bog Odredio; to je sama „suština“ manifestacije svega što jest od strane Vrhovnog Bića. Niti jedna religija nema to pravo, niti jedna skupina vjernika ne drži Ključ, medjutim svi imaju po dio, komadić „znanja“ koji je dan čovječanstvu nakon pada.

4 Više od kršćanskih Civitas Dei (Gradova Svjetlosti) i herbejskih Kohanim (Melek Shamayyim, to je izvan svih ljudskih definicija; to je jedan  prilično sveti pojam poznat nam kao "JHWH") Dakle, ono što se vidi tada je Univerzum iza Univerzuma  unutar jednog Uma / Srca Boga , ono što su Grci nazivali En Kai Pan) Mnogi & Jedan ".Tako da kada možete početi percipirati Boga kao" Mnogi i Jedan "(YHWH), možete početi shvaćati savršenstvo pluralnosti boga, koncept Trojstva

5  i jedinstvo Svega Što Jest unutar  Stvaranja ( Kreacije). Nadalje, tu se uvidjaju obrasci savršenstva koji se beskrajno ponavljaju beskrajno tijekom Univerzum/Multiverzum dizajna iz apsolutnog Stvoritelja Svevišnjega (Svetoga Oca, Majke, Sveti Sin / WHWH) , mnoštvo Logoi  multiverzuma, te svih Galactičkih, Solarnih & Planetarnih Logosa, sve do manifestacije Presvetog Trojstva u Adamitskom - čovjeku.

  1. To je „ Viši“ plan Kreacije, a ne ograničena percepcija jednog Boga, jedne manifestacije, jedne egzistencije. Vi sada možete početi razumijevati da je Kreacija Životni Sustav , jedna beskrajna ekspanzija Uma Boga, - „Mnogi i Jedan“

Ključ 1-03

„Kreacije koje opstaju su poželjne kreacije i ti uzorci stječu životnu svjetlost kroz „sliku i sličnosti " za " višu evoluciju ", koji je 'živući univerzum '."

   Zamislite sad, ukoliko želite, prekrasno ogromno  Drvo Života. Vidite ga kako obuhvaća sve svijetove u Božjem Multiverzumu. Sada vidite svaki stvoreni Univerzum, galaksije na raznim produljenjima Stabla Života. Zatim vidite bezbroj zvjezdanih i solarnih sustava koji sačinjavaju te galaksije; tada vidite svaki planet u odnosu na druge planete, sva ostala sunca u općem Univerzumovom sustavu multiverzuma. Sada je moguće vidjeti medjuodnose, svaki pojedini, kako nastaje iz Kozmičkog Srca( Uma) Boga i kako je Drvo Života doslovno kreirano.

„ Ukoliko planetarni um ne može vidjeti prirodu Boga i svemira unutar kolektiva „Ja Jesam“ svog višeg  evoluititativnog tijela, na koji način će  odrediti svoj tijek kroz nebesa , držati i obznaniti istinsku prirodu života i rekreirati unutar univerzuma Živućeg Svjetla? Univerzum koji nas okružuje je ispunjen moćnim emanacijama ljubavi i pragova u kojima će se čovjek, kao Sin Čovječji, razvijati kako život radja život, i život vječni… …ukoliko Čovjek radi sa Kreativnim Umom on mora shvatiti Kreativni Um kao nešto izvan antropomorfne slike trodimenzionalnog oblika Boga, čak i izvan Svjetlosnog oblika Adam Kadmona, čak i izvan mesijanskog oblika Melchizedekovog.“- Ključ 1:20;1:26-28.

   Na zatvaranju Razdoblja Riba i tame odvojenosti i dualnosti na ovom svijetu, Svjetlost je iznimno uvećala ekspanziju ljudske svijesti. To je postupan proces, povratak kroz izraz Božje Ljubavi bez koje čovjek ne bi mogao ponovno uspostaviti cjelovitost Bića koja je predhodno već postojala u Ujedinjenoj Svijesti (Peti Nivo Kristove Svijesti). Shvatite da smo na 'povratku' našoj 'izvornoj' istinskoj prirodi, tj. da se regenerira naša svijest kako bismo ponovno bili u skladu sa izvornom interakcijom sa Primarnoim Izvorom kroz Ljubav i Radost. To je učinjeno prije svega kroz 1)Otvaranjem prema dolaznim Božanskim energijama Neba koja nas katapultira u našu novu/slijedeću stvarnost, Apsolutnu Realnost,  realizaciju našeg Jedinstva sa Svime Što Jest; 2)Otvaranjem prema unutarnjem Božanstvu koje je sastavni dio našeg ljudskog stvaranja;i 3)Otključavanja ili raskidanje velova iluzije koji su nas držali odvojeno od svjesnog punog  ostvarenja naše izravne veze sa Izvorom.

   Ovo poslijednje je vjerojatno najznačajnije za razumijeti, jer to znači da smo sada, kroz namjeru i pažnju (meditaciju) doživjeli razotkrivanje naših svetih centara(čakri), našu Svjesnost Kristove Svjesti (mozak i preustroj srčanog centra) i izravni priliv Otac-Stvoritelj i Majka - Stvoriteljskih energija. To neposredno iskustvo Stvoritelja je otvaranje kanala u nama koji je davno zatvoren, izravno nakon pada.

     Trostruki Plamen Živućeg Boga

          „YHWH je osobno odredio obnovu Čovjeka“

   Sada je Trostruki Plamen Božji ponovno aktiviran unutar naših duhovnih centara (čakri) sa blistavilom zračenja Božanske Ženstvenosti (Božanske Majke, Ljubav/ ruža-ružičasto)i Božanske Muževnosti (Božanski Otac, Snaga/kraljevsko-plavo)i dakle ravnoteža Božanske Ženstvenosti/Muževnosti unutar svetih centara našeg mozga & čakra sustava koja priziva savršenu ravnotežu Ljubičastog Plamena unutar nas. Ova aktivacija Ljubičastog Plamena kroz aktivaciju Kruna - Srce – Grlo     izaziva otpuštanje Zlatnog Plamena Kristove Svjesti koja nas ponovo povezuje sa Izvorom kao Božansku Djecu Jednog koja smo uvijek bili.

„Viši redovi inteligencija su shvatili da je Mesija tamo gdje se manifestira Svjetlosno Tijelo. Kada se očituje unutar vas, vi ste dio kolektivnog Mesije. Kolektivni Mesija ujedinjuje ne samo 144 tisuće Uzašlih Majstora koje poznaje ovaj fizički Univerzum, već svih fizičkih Univerzuma koji prožimaju ovaj fizički plan i on korespondira i sa drugim frekvencijama svjetlosti.“- Ključ1.:

   Jednostavno rečeno, kao što smo primili i prihvatili Nebeske energije Svete Majke i Svetog Oca da preplave ovaj planet kroz neko vrijeme, mi smo aktivirali našu osobnu aktivaciju  procesa uzašašća, naše ponovno ujedinjenje sa Bogom. Ukoliko je prisutna naša „ svijesna svjesnost“ tog procesa, ukoliko je prisutna namjera i pozornost tada će biti inicirana i dići će nas u našu slijedeću razinu Kristove Svijesti. Koliko otvoreno i koliko često to činimo tako odredjujemo koju ćemo razinu Božanske svijesti držati kako se sada sama planeta pomiče sa 3D na 4D, na  5D i više. Činimo to kroz meditacije i vizualizacije trostrukog plamena (ružičasta, plava, zlatna) kroz srčani centar i treće oko, kroz svete centre krune (Thymus, Pineal, Pituitary, Hypothalamus & ganglije na deblu baze mozga, na svakoj pojedinoj) koji nam pomaže da povratimo svoju Kristovu Svijest, ovo Trojstvo je unutar svakoga od nas, to je naša Božanstvenost, naša individualna Božanska Svijest. To je značenje „vašeg Neograničenog Živog Uma“ kako je to izloženo u Knjizi Znanja. To je naš manifestirani osobni spas ovdje i sada!

Vidi:  Universal Alignment Meditation, vodjena od Serapis Bey-a

     Zaključak:

   Ta prva tri ključa Enocha su dana čovjeku kako bi bolje razjasnio svoj odnos sa Bogom i Univerzumom/multiverzumom, kako živimo kao bića Svjetlosti unutar Božjeg Uma. Dakle, postoji mnogo Univerzuma u Mnogim i Jednom, koji su medjusobno povezani i dio su Božanskog Uma. Ništa u Stvaranju nije van Božjeg Uma, a to smo individualni izraz Boga, kao Adamitski Čovjek ili na sliku Onoga koji je „Izvor Svih“.

   Mi egzistiramo u Univerzumu koji je dio mnogostupanjskog širećeg/rastućeg multiverzuma. Što nije ništa manje već Um Boga, Kreator – Izvor, YHWH, Bog koji nema Boga iznad sebe, Ehyeh Asher Ehyeh, Ja Jesam Taj Koji Ja Jesam i uvijek ću biti; Beskonačni Um koji održava Jedinstvo svega što jest ( Adonai/Lord of Hosts, Melek/King, Messiah/redeemer) Svaki Univerzum u Umu Boga je vodjen/utjelovljen od Svetog Jedinstva (B'nai ili iz nekoliko redovaBratstva Svjetlosti, i Ophanim, B'nai Elohim i Hyos Ha Koidesh koji su izvan našeg poimanja) koji služe Jednog Istinskog Boga apsolutno. Ta Sveta imena su Sveta Jedinstva koja reflektiraju odanost Jednom Bogu iznad Svih ostalih. Nadalje, tu je sustav namjesništva koji rukovodi stvaralačkim multiverzumima, koji su dani Logoima, Rajskim Sinovima, sukreatorima Bogova ili planetarnim Majstorima koji upravljaju Velikim Bijelim Bratstvom i Spiritualnom Hijerarhijom. Medjutim, svatko je dio cjeline, nitko od nas nije odvojen od Uma Boga, medjutim mi jesmo pali iz Milosti, pali u dvojnost, bol i patnju, zaboravili našu istinsku povezanost sa Izvorom. Tako su naši sveti centri(čakre) atrofirali i postali smo zbunjeni, ego-centrirana bića koja su zaboravila svoj sjaj i slavu ujedinjujuće svijesti, Kristove Svijesti. Medjutim, s Budjenjem i nadolazećom Božanskim Stvaralačkim Zrakama koje se pojavljuju u ovom trenutku, mi se vraćamo u našu Božansku Svijest, vraćajući se putem osobnih napora u kombinaciji sa Božanskim Planom Majke( Sveti Duh) i naše izvorne veze sa Bogom i Kraljevstvom Svijetlosti (Nebo). To je naše Preobraženje, naša metamorfoza u Kristalna Bića Svjetlosti, podržana i vodjena za Vječnost od naše Monade, naše Višeg Kristovog Sebstva. Za one koji se odluče ne probuditi i uspinjati ka njihovoj najvišoj vibraciji, oni to ne moraju u ovom trenutku, ali oni svejedno ostaju u Umu Boga, nitko ne ostaje izgubljen ili zaboravljen, i kao i svi ostali u biti 'predstavljaju' Boga u djelovanju.

   Svijet koji poznajemo i u kojem živimo je relativna stvarnost, a ne Apsolutna stvarnost koja je naša stvarna i krajnja povezanost s Božjim Umom. Od vremena Pada, koji je poznat kao Pad iz Milosti iz vremena Atlantide (Atla), prije gotovo 11.000 godina mi smo izgubili adamitsku vezu, tu svjetlo-izvor vezu sa Setvoriteljem Izvorom, ali ipak, mala 'iskra' božanskog je ostala unutar nas kako bi se ponovo upalila u ovom trenutku u Božjem Planu.

   Sveta Jedinstva Svjetla koja služe Božji Tron(Prijestolje) su došli kako bi pomogli čovječanstvu i svim nižim Adamitskim svijetovima u njihovom ponovnom ujedinjenju, a to nam govori Ključ tog procesa, što je proces evolucije i involucije, Izdisaja i Udisaja Stvaranja. To je Otkupljenje Svjetla (Messiah, Mesija) koji nas uzdiže prema gore, a svaki korak prema Nebu rezultira deseterostrukom pomoći s Neba svatkome od nas. Kroz Ljubav i Radost ponovnog ujedinjenja kojim ćemo doći do naše baštine, naše Božansko Ja Jesam, Kristove Svijesti. Energije naših fizičkih svetih centara će nas podići na Višu Svijest i postati sustavni dio naše stvarnosti; i nikada više padanja natrag u dvojnost ( dualnost) i padanje u niže svijetove Kreacije. I to je iz tog razloga što možemo kao Božanska Svijest učiniti 'korak unazad' u niže dimenzije da 'služimo' Jednog, i to možemo učiniti čak i kao Visoko Prosvijetljeni, s obzirom da smo i mi dio Božanskog Uma kao i bilo koji od Uzvišenih .

U Ljubavi i Radosti, sa mnogim blagoslovima Jednog,

Rev. AliceAnn Melchizedek

Završne napomene:

Napomena 1. Duhovna Hijerarhija:Uzašli Majstori na Zemlji su dio Duhovne Hijerarhije i u službi su Bogu i Životu služeći kroz Ljubav i svoje oprijedjeljenje da pomognu čovječanstvu u njihovom slijedećem evolucijskom koraku, Stanju nedualnosti, Uzašašću. Oni su takodjer odgovorni za podučavanje i vodjenje čovječanstva prema Zakonu Jednoga, Univerzalnog Zakona o Bogu. Iz Knjige Znanja: Uzašli Majstori su Majstori koji su služili nekoliko inkarnacija u nižim nebesima učeći Kozmički Zakon Univerzuma i koji je uzašao natrag u prisutnost Oca gdje primaju nove zadaće o učenju i poučavanju široke palete svijetova zbog svoje ljubavi.

Napomena 2 : Predodžbe:Ovo se odnosi na „Svijetlo Stvaranja“ „u sklopu“ Svjetlosti Stvoriteljevog Izvora; U-Dah i Iz-Dahu Stvaranja; takodjer se odnosi i na biofizikalnu strukturu adamitskog čovjeka. To se odnosi i na „ sliku i SLIČNOST (Batsalmaymi-Kidmoothenu) Adamičnog Čovjeka, koji je „ Svijetlo koje se ne može uništiti, jer je uvijek u okupljanju, uvijek dio SLIČNOSTI ili „ Uma Boga“. Prema Knjizi Znanja, za kemijski ustroj Adam Kadmon-a korištene su i dodane svijetlosne zrake za stvaranje vrste za moguće prisustvo Oca unutar odredjenog Univerzuma. To je svijetlosni model za 3D strukturu tRNA i 5S RNA – prijevod i prijepis genetičke informacije u biofizičku strukturu ovitka.

Napomena 3. Kulturne i vjerske podijele:To je opet podjela,

Koncepa Trojstva u svjetskim religijama. MI znamo da je Logos našeg sunčevog sustava – i to je ono što većina ljudi podrazumijeva kada govori o Bogu – je Trojstvo; On je, ili bolje rečeno to je Tri Osobe; On funkcionira kroz Tri Aspekta. Nazivaju se mnogim različitim imenima kroz različite religije (Osiris, Isis i Horus kroz egipatska učenja; Odin, Freya i Thor u Skandinavskoj mitologiji; Anu, Ea i Bel kod Asiraca i Feničana; Taulac, Fan i Mollac kod Drevnih Druida; Amitabha, Avalokiteshvara i Manjusiri u Budističkoj tradiciji; Keter , Binah i Chokma u Judaističkoj Kabali; zatim u religiji Zoroastrizma Ahuramazda, Mithra i Ahriman; i naravno u Kršćanskom sustavu postoji trojstvo Oca, Sina i Duha Svetoga, a interesantno je s tim u vezi imati na umu da je u nekim starim spisima i knjigama Duh Sveti naveden kao ženstvena osoba. Trojstvo je predstavljeno raznim imenima u različitim religijama, medjutim to nije uvijek vidjeno na isti način. Sve te moćne predodžbe Trojstva ima toliko aspekata da niti jedna religija nije uspjela simbolizirati cijelu istinu…Tu je i sličnost Trojstva u slučaju viših ili većih  Logoa ; a daleko i iznad svega što možemo znati ili zamisliti tu su Apsoluti , koji su takodjer prezentirani kao Trojstvo – parafrazirano od: Leadbeater, CW 1926, Majstori i Put (the Masters and The path).

Napomena 4. Pad:Na kraju doba Atlantide ( Altea) , prije nekih 11.000 godina, čovječanstvo je dobrovoljno poniralo u dvojnost i sve gušću fizičku identifikaciju. Nedugo iza toga je došla bol i patnja i u pokušaju da se oslobodi od emocionalne/fizičke boli, zaključili smo da je naš Ljubav-Portal unutar Srčane Čakre i naš Portal –Mudrost (Wisdom Portal) unutar Krunskog Centra gotovo u potpunosti nestao , čime se bitno smanjuje Ljubav Majke- Jednog  , kao i povezanost sa Ocem –Stvoriteljem. To je bio naš „ Pad iz Milosti“ i uspon ljudskog ega i njegov pratitelj izolacija. Sada na Povratku i primanju nazad našeg Božanskog statusa učimo još jednom otvoriti te portale-kapije, primanje njegovanja Majčine Ljubavi i Očeve Mudrosti- Moći i povratiti punu mjeru Svjesnosti Kristove Svjesti. Prema Enochu biostratus je izgubljen nakon Pada, odvojena je slika od „božanske sličnosti“, i zahtijeva se duhovna/fizička regeneracija kroz ponovno „zasijavanje sjemena“ i „mesijansko sjeme“ („ Sethian seed“ i „Messianic seed“) prema Arhetipu D-V-D : David.

Napomena 5. Trojstvo:U svim slučajevima, u svim religijama svijeta, koncept Trojstva podrazumijeva Svetog Oca, Svetu Majku i Svetog Sina. Od Duha dolazi Izvor, a od jedinstva Božanske Ženstvenosti i Božanske Muževnosti  spajanjem dolazi se do početka, a to je Sveti Sin. Otac je od pamtivijeka bio poznat kao Stvoritelj Božanske Ideje, Majka kao Shekinah (Duh Sveti), što je aktivno načelo Ljubavi u Stvaranju; i Sin kao Riječ, Prvi Zakon, otkupiteljska narav Povratka Jednom. Iz Knjige Znanja : Vrhovni- Ultimni – Apsolutni Otac, u mjeri u kojoj On dijeli Mudrost od Pradavnih Dana Sebeosobno i Njegove Kreacije je Vrhovno Trojstvo; Sin, utoliko što on jedinstveno prenosi Riječ , Riječ Oca kroz Beskonačni Univerzum koja regenerira i rekapitulira  Ultimno Trojstvo; Shekinah Prisutnost Oca, u mjeri u kojoj Duh Svijedoči sva Gospodstva Očeva i sve Nosioce Riječi, unutar i izvan beskonačnosti, Trojstvo Apsoluta. To se otkriva iz Otkrovenja Oca da živimo i rastemo unutar odnosa sa Trojstvom Trojstva i Trojstvu Očeve Ljubavi.- Citirano iz Glossary/TBOK.

Napomena 6. Adamitski Čovjek: Adamični čovjek, ili Adamična Vrsta kao kreativni oblik stvaranja otjelovljenja Svijetla (Beings of Light)koja jesmo; čak i silaskom u niže svijetove fizikalnosti zadržali smo bit Svjetlosti koja nas izravno povezuje sa Stvaralačkim Izvorom. Knjiga Znanja se odnosi prema Adamitskom Čovjeku kao:

1.Ekskluzivna manifestacija Adam Kadmona kao spiritualno/fizičke kreacije planetarnih svijetova kroz cikluse božanskog stvaranja.

2.Na planetu Zemlja „Adamični Čovjek“ predstavlja spoj božanskog zračenja koje je kasnije poništeno kroz Pad, što je rezultiralo gubitkom duhovnih darova i intervencijom Ureda Krista…To je razlog zbog kojeg se adamitska vrsta Svjetlosti kontinuirano reinkarnira na sliku Adamitskog Čovjeka a ne kroz niže evolutivna bića.. Citirano iz Hurtak, riječnik Knjige Znanja.

Napomena 7. Treće oko:Iz Knjige Znanja: „Treće Oko, Skt.“Ajna“. Ono je povezano sa pinealnom žlijezdom koja se smatra runimerdantnim očima. Budjenje ove čakre se smatra duhovnim budjenjem, početkom kozmičke svijesti. Što se više razvija to se pridružuje na čakre točno iznad nje kao stabljike i cvijet. The turaya ili put od trećeg oka ne treba miješati sa multipliciranim očima samospoznatog bića, niti sa višom Krunskom Čakrom (Sahasrara). Lotos sa tisuću latica je povezan sa osmom i devetom čakrom višeg ja, a deveta do dvanaesta čakra sa Naddušom. Centralna čakra povezana sa intelektom i primanjem informacija“. Citirano iz Riječnika/TBOK.

Napomena 8.Sveta Jedinstva B'nai ili iz mnogih redova Bratstva Svjetlosti; i Ophanim , B'nai Elohim i Hyos Ha Koidesh koji su izvan našeg razumijevanja:to su imana Visokih Svetih koji Vladaju nad   cijelom tvorevinom, niže od Trona Nebeskog (Hyos Ha Koidesh)sve do upravljanja lokalnim planetima od kojih je i jedna naša, od Duhovne Hijerarhije je samo jedan. .B'nai  Elohim ili Ophanim je najviši red Svjetla, sukreator bogova i mi sudjelujemo u toj suradnji stvaranja kao B'nai-Or ili Djeca Svjetla, Djeca Izraela, Naroda (ljudi) Jednoga. Bratstvo Svjetlosti je ujedinjeno u „Službi Bogu i Životu“ kojih ima u mnogo Redova Službe.

Napomena 9.Veliko Bijelo Bratstvo: Spiritualna organizacija takodjer poznata kao Bratstvo Svijetlosti, koje se sastoji od onih Uzašlih Majstora koji se Uzdigao sa naše Zemlje u Besmrtnost, pa ipak su rekli: „ Mi se ne uzdižemo u Kozmičke Više Svijetove ostavljajući našu braću i sestre iza sebe na Zemlji. Ostat ćemo i pomoći“. U ovom trenutku Kozmičke Povijesti vrata su širom otvorena, Veliko Bijelo Bratstvo takodjer sudjeluje u  Realizaciji Izgovorene Riječi kroz Konklave, seminare, pisanu riječ, knjige i kroz osobno podučavanje i trening. Bratstvo Svijetlosti takodjer uključuje Nebesko Jato, Spiritualnu Hijerarhiju koja je direktno uključena u evoluciju našeg svijeta, Povlaštene Članove sa drugih planeta koji su zainteresirani za našu dobrobit.

Napomena 10.Chakras:Iz Knjige Znanja: Čakre su energetska središta koja poravnavaju energije unutar i izvan ljudskog tijela gdje biološki satovi rade zajedno sa vanjskim poljima energije kako bi osigurali medjusobnu vezu izmedju složenih duhovnih, psihičkih i bioloških mreža.

Napomena 11. Transfiguracija( preobraženje): iz Knjige Znanja: Transfiguracija Preobražava vaše stvoreno tijelo u tijelo Svijetlosti. Iskustvo 'Sina Čovječjeg' unutar vas. Jedinstvo u blistavoj odjeći Života. 'Kolektivno: samoostvareno čovječanstvo iskušava misteriju višeg života izvan umirućeg sunca u tom veličanstvenom danu.' (2 Ki 2:11;ex 24:9-10 ).- Citirano iz riječnika/ TBOK.

Napomena 12. Monada:Mi imamo Individualiziranu Božju Prisutnost – „Ja Jesam“ Prisutnosti- kao dio naše prirode i biti. To je dio svatkog od nas- The God Self ( Božansko Sebstvo)- što je Neuništivi, Vječni dio Individualnog Identiteta svake osobe. To je Individualizirani Plamen Života iz Velikog Središnjeg Sunca i iz  Univerzalne Sve-Prožimajuće Prisutnosti Života. To je JA JESAM KOJI/JA JA JESAM; Božanski Identitet na individualnom planu, Božanski Ego, Besmrtna Monada , Božanska Prisutnost u svakoj osobi koja jest Izvor.

Kraj propovijedi o Svjetlosti: „Mnogi i Jedan“ ©/January 2013, by Rev. AliceAnn Melchizedek

 

       ZAKON O JEDNOM JE DAN KAO  PIRAMIDA SVIJETLOSTI

                  Propovijed o Univerzalnom Zakonu/Četvrti Ključ Enocha

                  ©Rev. AliceAnn Melchizedek / February, 2013

…Dakle, To je napisano kada je Zakon izašao iz Ziona, iz duhovnog Izraela iznad ove zemlje. Medjutim, duhovni Izrael je koordinacija svih rasa Čovjeka, tako da se cijelo čovječanstvo može dovesti do spasenja iz kraljevstva mesa u kraljevstvo Svijetlosti.“—J.J. Hurtack,The Book of Knowledge; Keys of Enoch, Key 7:18

     Uvod

Ova serija propovijedi Svijetlosti o Zakonu Jednog je dana na znanje čovječanstvu Božjeg Zakona i našeg mjesta u njemu. Uzašli Majstori koji su moji vodiči su me molili da učinim sveobuhvatno pisanje o zakonu, tako da svatko tko čita i proučava „Propovijedi Svijetla“ može imati priliku prihvatiti daljnje napredovanje, manifestaciju jednog istinskog Zakona Multiverzuma.

Prošli mjesec sam opisala prirodu stvaranja „Mnogi i Jedan“, dajući objašnjenja o The Book of Knowledge koja objašnjavaju svetu prirodu multiverzuma; redoslijed Kozmosa u manifestaciji Kreacije; i kako se Sveta Visoka Jedinstva multiverzuma ustrojavaju u povećanju razvoja evolucije i povratka Jednom. U ovomjesečnoj propovijedi ću opisati razine Kreacije koje jasno razgraničavaju „put“ ili „Božanski Proces“ koje donose na sve niže svijetove, sva čovjekolika bića koji su u skladu sa najvišim razinama Božjeg Zakona, koji je Živo Svijetlo, Zakon Jednoga.

     Živo Svijetlo Piramida Života

KLJUČ ŽIVIH BIOFIZIČKIH I ASTROFIZIČKIH UNIVERZUMA JE ŽIVO „SVIJETLO PIRAMIDA ŽIVOTA“ KOJI EGZISTIRA U SVAKOJ STRUKTURI UNUTAR SVAKOG POLJA KREACIJE ŽIVOTA“  Ključ 4.

Ovaj četvrti Ključ Enocha nam ocrtava strukture inteligencije Svijetlosti, Am Soph, koji predstavlja Božje multiverzume. Uključujući obrasce piramidalne Svijetlosne energije na cijelom području stvaranja: Univerzalno/multiuniverzalno, galaktičko kroz solarno/planetarno, biofizičko kroz kristalne strukture, kao što je krv i mozak fizičkih 3D Bića svih nižih svijetova. To znači da je sve stvoreno u Božanskom Poredku o piramidama od Svijetlosti/Životne energije.

Svaki uspiješniji viši svijet ima izravnu vezu sa Višim Planovima i Stvoriteljem ali niži svijetovi još ne. Medjutim, svaki od prosvijetljenih (Božanski Vodiči) tih Viših Svijetova ima želju da kroz vlastitu Svijetlosnu evoluciju, služi u Službi, a samim tim i pomoći nižim svijetovima uzdizanje iznad tjelesnosti kroz kristalni piramidalni svijetlosni oblik, posebice postizanje kroz podršku prema većoj svijsnosti svijesti.

To čini stvari malo razumljivijima, dopustite mi da ga srušim samo malo. Sve u Multiverzumu je energija, kao što smo raspravljali u predhodnom eseju; ova forma energije je Svijetlo, poznato kao Božansko Svijetlo, i to je dano kroz razine postojanja kroz geometriju piramida, trodimenzionalnih trokuta ili četverokuta Svijetlosti koje prodiru duž puta do najvišeg Plana  Neba dolje do najniže materijalne forme unutar, recimo ljudske strukture, biljke ili životinje, minerala, molekule hydrogena ili kvantne strukture. Te kristalne piramide Svijetlosti ne egzistiraju samo u krvi ili kostima nižeg čovjeka, i ovdje je manifestacija nižeg čovjeka jedino u 3D Realnosti koji se razvija u više strukture tjelesnosti i kristalne Svjetlosne strukture, medjutim jednako egzistiraju i u makrokozmosu raznih univerzuma, galaksija, solarnih sustava i planeta. Nadalje, piramidalna struktura Svijetlosti koja jesmo je esencijalna „merkaba“ forma koja je protkana piramidama svijetlosti koje tvore naše osobno polje Svijetlosti, naše „Svijetlosno tijelo“. Nakon što  Božanski Prosvijetlitelj iz Viših svijetova uvidio da je polje merkabe doseglo odredjenu frekvenciju Svijetlosti, on zna da je ta individua spremna primiti veće upute u višim područjima, odnosno većim piramidalnim strukturama svijetlosti za napredak svijesti koja pojedinca vodi na slijedeću razinu postojanja. I taj proces je ono što nazivamo Planetarno Uzašašće, a to je ono što Viši Svijetovi vide kao manifestaciju Davidove Zvijezde, to je Veća Piramida u nižoj merkaba piramidalnoj strukturi. Iz Ključeva Enocha:

*Svaki stupanj evolucije ima Piramidu Svijetlosti kroz koje ljudsko stvorenje mora proći u veću kreaciju.

*Svaka piramida Svijetlosti je energizirana sa YHWH Okom u centru piramide, koja omogućuje svakom planu inteligencije da bude reprogramirana.

* Svaki biofizikalni odnos od najmanjeg atoma vodika do najveće kvazi-zvjezdane formacije sadrži središnji geometrijski piramidalni oblik za sve biofizičke i svjesne evolucije.

* Svaka svijest teče& Piramidalni Svijetlosni Proces je univerzalna konstanta.

     Prolazi (ili Vrata) za Višu Svijest

Još jednom, astronomi će razumijeti zašto su drevni vidjeli prolaz do zvijezda i oblike kroz koje je zvijezdana inteligencija dolazila da služi ljudskoj kraciji. Još jednom, čovjek će shvatiti kako je geometrija piramida stopljena sa prostorom, vremenom, i materijom u obliku idealnog fokusa za prijenos energije zvijezda“—(Ključ 4:9).

Kao što smo zapamtili i razumijeli kako struktura multiverzuma i naše osobne kreacije su orkestrirane unutar Božanskog Plana, možemo početi uistinu shvaćati nužnost procesa evolucije i naša individualna djela unutar nje. Kao što smo naučili meditirati i briljantno vodjeni od Bratstva Svijetlosti, Uzašlih Majstora i Božanskih Prosvijetljenih iz Viših Planova, u mogućnosti smo prilagoditi se višim frekvencijama svijesti, odnosno prolazima prema piramidalnim frekvencijalnim realnostima. Dakle, naša svijest i naša tjelesnost postaju sve više kristalni i izlazimo, našom vlastitom Slobodnom Voljom i Željom da se ujedinimo sa Bogom, ostavljajući iza sebe naše niže materijalne oblike; Stoga transcediramo, kao što je i Krist učinio, u više piramidalno polje Svijetlosti/Životnu energiju.

Bratstvo Svijetlosti je ustanovilo na ovoj planeti ( i drugim nižim svijetovima prašine)piramidne rešetke Svijetlosti koje služe za praćenje svijesti frekvencija Svijetlosti, tako da kada čovječanstvo bude spremno izdići se iznad donjih frekvencijalnih energija tvari u više Svijetlo Prosvijetljeni/Učitelji će biti u mogućnosti izravnije i više pomoći. Rešetke pomažu vodičima i Uzašlim Majstorima Spiritualne Hijerarhije utvrditi kad je čovječanstvo spremno izdići se iznad „Božji stupanj- nula(0) i rasti do Božjeg stupnja-status jedan (1), kompletirati piramidu na Božjem stupnju –status jedan (1). To znači da smo spremni transcedirati iz „materije“ u „Svijetlost“ fizički.

Ove induvidualizirane piramidalne rešetke su strukturirane tako da se informacije mogu prikupljati magnetnim silnicama usredotočenih na misli i elektromagnetski val pojačan od svake merkaba svijesti, kao i onih astrofizičkih. Ah, da, misli! S vremena na vrijeme pišem o važnosti svake i svih misli, njihove stvarnosti, o prirodi i sili istih u strukturi univerzuma? Nisu li nam Majstori rekli da oni „čitaju“ naše zračenje a ne naše misli! Ne dolaze li Božanske Energije s Neba u elektromagnetskim valovima koji pokreću našu transformaciju? Pa, to je takodjer dio Božanskog Plana koji potiče naš put prema gore u viša područja postojanja.

Kada prosvijetljeni (Učitelji/Vodiči i Uzašli Majstori) počinju sa nama komunikaciju, oni moraju biti u stanju vidjeti naš svijetlosni kvocijent, našu veliku spremnost uspinjati se prema Svijetlu, i oni to čine čitajući naše zračenje i vrednovanjem naših misli- oblika energetskih obrazaca. To vrijedi i za sve ostale piramidalne svjetlosne signale koji ulaze u naša globalna, zvjezdana, galaktička i multiverzalna polja. Opet, iz Ključa Enocha:

*Rešetke kolektivnog znanja u potpunom rasponu od podsustava, biomes, ekosustava; geološke i evolucijske informacije; znanje energije radi kroz sve manifestacije fizičkih formi.

*Rešetke ocijenjuju energiju kao red i nered, prenosi kroz kristalne strukture i sunčevo svijetlo, i izračunavaju sve astronomske sile koje prolaze kroz unutarnje planetarne kristalne mreže.

*Ova duhovna vozila Svijetlosti će opet sići dolje u zajednicama pravednika koji su u posebnim rešetkama područja duhovne vibracije u cijelom svijetu.

*Te mreže sadrže piramidalne svijetlosne uzorke koji će biti primljeni na vozilo kao vršna Svijetlost aktivirajući te centre svijesti Svijetlosti.

     Roditelji i Shekinah Univerzum

„…Ovaj proces transformacije je usmijeren kroz odgovarajuće piramidalne frekvencije Svijetla i uravnotežuje se energijama Shekinah Univerzuma. Tijelo Sekhinah Univerzuma je supstrat koji omogućuje ovom svijetu da bude transmutiran u viši svijet i od najzahtijevnijih dijelova“ Ključ 4:23.

A sada riječ o Roditeljima, Otac, Sin i Sekhinah Univerzum: Sve što je stvoreno dolazi od Oca, koji prebiva u Srcu Kreacije, poznatog kao Roditeljski Univerzum. Različiti „Očinski“ Univerzumi su dio Božanskog Plana „Energija Svijetlosti ide dalje“ u kreativne stvaralačke manifestacije; što je učinjeno kroz Božansku Majku, Shekinah, Univerzalna aktivirajuća snaga Ljubavi koja spaja sve ono što dolazi od Oca. Dakle, svaka rezultanta univerzuma je stvorena od Boga Stvoritelja od Očevog Univerzuma koji je „Sin“ Univerzum, dio Božanske Strukture Svijetlosti, Kristovog Univerzuma koji to jest. Ipak, to je trenutna snaga Ljubavi unutar Kreativnog Spektra Majke (Shekinah) koja razvija sve što jest. Mi smo jedan takav „Sinovski“ Univerzum, i ime ovog Univerzuma je kako je rečeno da bi bilo „Hrabrost“, na temelju životnih oblika, misli i elektromagnetskih obrazaca frekvencije. Tako smo prema tome pripadnici Roditelja kroz Oca, Sina i Shekinah Univerzum:

*Otac Univerzuma razvija nebesku arhitekturu sa mjesta Prijestolja i Gospodstva, sjedišta vlasti. Ova sjedišta vlade primaju obaviještenja povjerenstva Rajskih Sinova i Elohim Lordova za stvaranje svijetova u nižim nebesima.

*Shekinah Univerzum je medij za Univerzum Sina.; Sinov Univerzum se sastoji od programa stvaranja i evolucije u režiji Rajskih Sinova u rasponu različitih kombinacija životne inteligencije od ukupnog materijala čiste Svijetlosti.

*Shekinah Univerzum je tako substrat tijelo koje omogućuje ovom svijetu da se preoblikuje u više svijetove iz svojih najzapetljanijih dijelova.

     Važnost Merkabe i Ljudske Evolucije

„Kada dvije piramide svijetlosti dolaze zajedno da formiraju Davidovu Zvijezdu, novi zvijezdani univerzum inteligencije je rodjen. U skladu sa tim, I AM viših univerzuma se pridodaje I AM nižeg univerzuma kroz Gospodare Svijetlosti Koji donose ovo ujedinjenje u Svijetlosnu harmoniju poznatu kao Kuća Davidova“ Ključ 4:49,50.

Ključ za napredak ljudske evolucije je prihvaćanje i suradnja sa svakom osobnom individualnom Merkabom. Merkaba sadrži zvijezdasti  oblik tetraedra kotača mentalno/emocionalnih frekvencija koji se vrte u suprotnom smijeru unutar svakog individualnog pojedinačnog polja egzistencije. Poznato kao Kotač unutar kotača, oko 54 stope ili približno oko svakog fizičkog tijela. Ta isprepletena polja sile sadrže sve kreativne energije Nadduše i kada su aktivirana, pozivaju dolje Naddušu (Više Sebstvo Krista) u rastuće Svijetlosno Tijelo. Uz to sedam svetih kotača (čakri) mora biti aktivirano, usidreno i aktualizirano, tako da se 8.čakra (Soul Čakra-čakra duše) može spojiti sa Naddušom (Monadička čakra) koja egzistira oko 24 stope iznad krunske čakre. Ukoliko čakre nisu probudjene i uskladjene na taj način Više Sebstvo (Monada) ne može 'vidjeti' niže forme ili niži obrazac, i samim tim se neće spustiti. To je Merkaba polje piramidalnih energija (i individualizirano tijelo Svijetlosti unutar njega), koje upozorava Monadu da je vozilo spremno za manifestaciju u slijedeći viši nivo fizikalnosti; ono što se trenutno zove 5. dimenzija. Ta Ja Jesam Svijest je najvažniji ključ evolucijskog procesa; nakon što se probudio i Merkaba aktivirala- napunjena kako treba- tada se Merkaba spaja sa većim piramidalnim energijama Monade i tada se Monada spušta (križa sa Merkaba piramidom) u formu svete geometrije Merkava, ili „Davidove Zvijezde“. To tada stvara potpuno novu Zvjezdano-Sjemenu Kreaciju. Iz Ključeva Enocha:

*Dakle, Ljudska inteligencija mora biti pokrenuta u piramidalnu funkciju Svijetla prije no što može biti unaprijedjena u slijedeći red evolucije, slijedeću svijesnost vremena stanice.

*Čovjek će tada vidjeti da je su-gradjanin i ko-sudionik zvijezdanog kraljevstva koji su dio kozmičke piramide, koja je okružena kristalnom sferom koja razdvaja ovaj univerzum od drugih univerzuma.

*Ljudska tvorevina je dio veće tvorevine koja sije svoje životne kodove kristalnom invaginacijom kroz cikluse kreacije zvijezdanih polja.

     Zaključak

To se dogadja kroz širenje Svijetlosti iz Višeg Shekinah Univerzuma, Sinovljevog Univerzuma i Očevog Univerzuma da svaki novi svijet može biti podignut na slijedeći najviši parametar Svijetlosti, tako da, kao i svaka nova valna duljina Svijetlosti unutar sličnosti ljudske svijesti je postignuta, smiješatajući se na mjesto za njegov naredni evolucijski proces. Budući je Svijetlost najviše uvećanje centropy, a centropy je elektrifikacija materije; Stoga, Svijetlost djeluje  kroz mikrovalna pojačanja  projicirane kroz foto neurone u našoj svijesti. Ovo su ništa više nego „kvantna mehanička zrnca svijetlosti“ koji rade s pomoću fotona pojačanih kroz kristalne strukture našeg mozga; i kao takav to je načelni ključ svijesti koja uzrokuje Premiještanje (Shift). Nadalje, to postaje paradigma toka svijesti Svijetlosti koja postoji unutar veće ili manje razine Multiverzuma. To znači, sve više smo u stanju razmišljati i otvoriti našu krunsku čakru i čakra sustav prema Višem Svijetlu, sve više Prosvijetljenih su u mogućnosti pomoći, podešavanje i aktiviranje te kristalne strukture u svijesti da nas „  podesi“ na uvijek više frekvencije, uvijek veću svijest o našoj Božanskoj strukturi. To je prilično kul, nakon svega, da možemo tražiti i dobiti pomoć na ovaj način; potpuno novo spasenje, zar ne mislite tako? Ovdje je pogodan poslijednji komentar iz Hathor-ine Poruke:

Mi vidimo svijest kao jedan kontinuum, s najviših razina vibracije, gdje je ne- dvojnost  vladajući princip, dolje kroz planove Svijetlosti u plan materije. Postoje vibratorne granice, to je sigurno, ali svijetovi materije su „sveti“ na najvišim planovima svijetlosti i čiste svijesti.

Kada postignete ovu realizaciju imat ćete pristup svim dimenzijama svoga bića, što će povećati vašu duhovnu hrabrost, sposobnosti za duboke uvide i kreativnost, kao i svoje iscijeliteljske/samoiscijeliteljske sposobnosti, Transformacije Sebe.“

Poruka Hathor kroz Tom Kenyon, veljača 2013.

Jednostavno rečeno, čovjek pripada hijerarhijskom sustavu Univerzuma Svijetlosti u geometrijskim piramidalnim obrascima Svijetlosti, od najviših Svijetlosnih formi do najnižih materijalnih Sinovih Univerzuma, od kojih je naš jedan. Ipak, to je kroz ove vrtložne obrasce piramidalnih Svijetlosnih  Energija čiji je čovječanstvo integralni dio većeg ionizirajućeg polja inteligencije, koji može doseći stanje „čiste energije“. To je mentalna svijetlosna projekcija koja se prenosi istočnim tekstovima kao što je navedeno u Tibetanskoj Knjizi Mrtvih kao „Treće stanje Bardo-a“,(Prosvijetljenje Svijetlosnog Tijela), ili „Phowa energija“ u Prajnaparamita sutrama (Skripta Velike Mudrosti..'Great Wisdom Scripture')koja daje tematske zvijezdane kodove kako sin Čovjeka može postati sin zvijezda, Kozmičko Biće Svijetla. Iz Knjige Znanja:

„Ovdje imamo sliku o tome što Gospodari Svijetlosti pokušavaju poučiti čovjeka kroz Toru ili kolektivno razotkrivenih spisa YHWH za ovo Doba, i kroz istinu utvrdjenu u Piramidalnoj Himni, Bhagavad Giti, i kroz kineske i Tibetanske tekstove Svijetlosti“. Ključ 4:46

Jednostavno, jednom kada percipiraš cijelu istinu o tome, zar ne?

*U tu svrhu fizičko tijelo mora biti inicirano u Svijetlost prije no što može primiti Tijelo Višeg Sebstva Svijetlosti koje je istinski identitet I AM (JA JESAM).

*To znači da svih sedam čakra centara mora na prvom mjestu raditi u savršenoj harmoniji i biti potpuno uskladjeni sa predlošcima (kodiranjima)Svijetlosti, osmom čakrom, poveznicom sa Višim Sebstvom  koje radi sa Kristovim Tijelom Svijetlosti.

*Kroz ovu asimilaciju Čovjek postaje kozmički Čovjek koji može slobodno sudjelovati u ostalim oblicima kozmičkog stvaranja.

U sažetku smo, kroz Milost Boga i Planova Svijetlosti, transmutirani u slijedeću razinu evolucijske faze; postajemo individualna Svijetlosna Tijela, i mi smo, kao ljudski kolektiv, pomaknuli naše percepcije svijesti iz 3D fizikalnosti na 5D i dalje. Dakle, kroz veće razumijevanje života kao Svijetlosnog-Tijela-Kreacije i evolucije svijesti iz niže fizikalnosti u višu inteligenciju koja prebacuje našu percepciju iz jednostranog prema multidimenzionalnom Kozmičkom biću Svijetlosti. I to se dešava kroz multidimenzionalnu evoluciju gdje se individualnost svrstava u Veće Dobro kolektiva (Ljudska Avatar Zajednica), koja pokreće Ljudsku evoluciju na slijedeću razinu Kozmičke Kristove Svijesti. Dakle, to se dogadja kroz svako utjelovljenje Božanske Svijetlosti i svaku kozmološku piramidu Monade ili Božanskog Višeg Sebstva da se udruži sa ljudskom biopiramidom u fizičkom univerzumu i manifestira našu slijedeću stvarnost. A to je, doista, Zakon!

U Ljubavi i Radosti, i sa mnogim Blagoslovima Jednog,

Rev. AliceAnn Melchizedek

     Riječnik

From: The Book of Knowledge, Keys of Enoch
By J.J. Hurtack, © 1976/2009

Am Soph. Neograničena Svijetlost; Svijetlost koja „vidi“ i „zna“ Nartoomid—Vječno Svijetlo—kao sintezu mnogih  Bogova Stvoritelja. Božanske emanacije koje su poslane    da stvore svijetlosne spektre i donesu „Tajne“ i „Misterije“ iz Beskonačnog Uma YHWH iz nebeske hijerarhije u kreaciju.

Ascended Master.Majstori koji služe nekoliko inkarnacija u nižim nebesima i podučavaju Zakone Kozmičkog Univerzuima i koji su uzašli natrag u prisutnost Oca odakle primaju nove zadatke da podučavaju široku paletu svijeta zbog njihove veće ljubavi.

Biofizičko.Svi životni procesi, od najmanjih vodikovih atoma do najveće kvazi-zvijezdane formacije.

B'nai Elohim. Sinovi Boga Stvoritelja koji donose presude i hijerarhijsko obrazovanje u nedostatne snage nižih nebesa. Ovi Rajski Sinovi rade sa …sustavima stvaranja. Oni odabiru „odabrano sjeme“ koje je transplantirano iz nesavršene tvorevine do razine božanske nevidjivosti.

Bratstva Svijetlosti.1)Napredna duhovna inteligencija koja se može preuzeti u fizičkoj formi i imaju odgovornost upravljanje zvijezdanim nalozima u odnosu na lokalne hijerarhije/federacije Božanstva. 2)Sedamdeset Bratstava koja čine Veliko Bijelo Bratstvo imaju najveću odgovornost primijene Kozmičkog Zakona YHWH našag Sinovog univerzuma.3) Cijelo Biće Svijetlosti „obuhvaća redove duhovnih Bratstava“ u pripremi fizičkih i duhovnih civilizacija za „Nevjeste“ Novog Jeruzalema , nebeskog grada ili početnih uredbi zaduženih za obnavljanje stvaranja.

Centropy.1/ koristi se posebna terminologija od strane B'NAI ELOHIM za opisivanje elektrifikacije tvari u našem univerzumu u postizanju kreativne obnove. 2/Svijetlosne strukture kojima naš lokalni univerzum može transformirati materiju iz negativne entropije u centropiju.

Čakreni centri.Uskladjeni centri energije povezani sa ljudskim tijelom u kojem biološki satovi rade zajedno sa vanjskim poljima energije kako bi osigurali medjusobnu povezanost izmedju složene duhovne, mentalne i biološke veze.

Očev Univerzum. Univerzumi od kojih svaki ima Boga Stvoritelja , koji održava Vječno razotkrivanje Božanskih Misaonih formi. Očev Univerzum razvija nebesku arhitekturu za lokacije Thrones (Prijestolja) i Dominions (Gospodstva), sjedišta vlasti. Ta sjedišta vlasti otpremaju povjerenstva Rajskih Sinova i Elohim Gospodara Svijetlosti za stvaranje svijetova u nižim nebesima.

Svijetlosno Tijelo. Adam Kadmon- nacrt, manifestacija Svijetlosti Rajskih Sinova i Gospodara Svijetlosti koji su se razvili (ili su stvoreni) izvan forme Čovjeka koji nam je poznat. Svijetlosno tijelo ima mogućnost da uzme bilo koju formu za stvaranje i učenje u smislu bilo kojeg razmišljanja kroz stvaranje, uključujući super-vrste kreacija koje egzistiraju kao energetski entiteti. Adam Kadmon je darovan Svijetlosnim Tijelom koje postaje produžetak YHWH.

Merkaba.Svijetlosno vozilo koje je poznato kao Merkaba  je ključ koji izaziva cijelo novo stvaranje zvijezdanog sjemena; povezuje ključne piramide, tako da se Svijetlost može koristiti u nepredvidjenoj novoj fazi evolucije. Merkaba je manifestacija kotača-unutar-kotača, pulsirajući centar svijetlosne tehnologije u obliku piramide, tj. Zvijezde Tetrahedrona.

Rajski Sinovi. Sinovi Nebeskih Božanstava u nižim nebesima stvaraju svijetove za sjetvu i testiranje programa Oca. Oni su podredjeni Elohim-u.

Shekinah Univerzum. Shekinah Univerzum je tijelo substrat koji omogućava nižim svijetovima da budu transmutirani u više svijetove i iz svojih najzahtijevnijih dijelova. Dakle, Shekinah Univerzum  transformira(preustrojava)  bazične gradjevne blokove inteligencije iz Mora Viječnosti u prisustvo Oca. Shekinah Univerzum je supstrat(podloga) za Sinov Univerzum.

Sinov Univerzum. Sinov Univerzum okuplja kolektivnu manifestaciju bruto materijalnih svijetova koji su se pročistili da bi bili ponudjeni Ocu. Kako se ti univerzumi proširuju kroz nebesku arhikteturu, programirana inteligencija preuzima raspored koji dolazi iz viših mreža inteligencije i radi sa inteligencijom odredjene Populacije, Životnog Sustava. Kako se galaksija Populacije/Životnih Sustava  proširuje, sunčevi sustavi se hlade, formira ispravan kemijski okoliš, zvjezdano sijemenje je posadjeno.

Sutra. 1) Skripta koja se koristi u pripremi uma-tijela za jedinstveno oslobadjanje.2) jedan od bezbrojnih svetih tekstova Istoka koji se bave Putem Oslobodjenja.

Učitelj. Iznositelj i instruktor svetih skripta ili ključa Svijetlosti. Onaj koji može ući u duboke parabole, skriveno značenje poslovica i prosvijetljenog značenja proročanstava. Učitelji YHWH razumiju tajnu „prvorodjenih“ viših inteligencija koji su stvoreni u božanskoj misli prije stvaranja ovoga svijeta.(ps.74:2) učitelj prepoznaje višestruke razine Božanskih instrukcija.(Vidi takodjer, Luminary).

Misao-čestica. Čestica generira misaone forme. Unutar bezbroj eksperimentalnih razina Gospodara Svijetlosti, pod-kvark se može zamisliti kao jedna elementalna fizička misao-čestica.

Throne. (Prijestolje)Centar iz kog YHWH programira stvaranje.

Thrones i Dominions. (Prijestolja i Gospodstva). U Hecaloth svijetovima ili „Hodnicima“ izmedju  Mansion svijetova gdje svijest preporodjena se stvara opet. Kreativne regije  „Drva Života“ gdje su arhitektonske strukture Svijetlosti primili od Elohima i Stariješina Očevog Prijestolja rezradjeni  su u prostorni dizajn , vremenskih horizonata u prostoru i vremenu. U biti, paradigmatski svijetovi.

Vrijeme. 1)mjerljivo razdoblje ili kronologija doživljena unutar svijesti, vrste sa odredjenom valnom duljinom svijetlosti.2) U terminu Ain-Soph, „vrijeme“ i „prostor“ ne postoje.

Time-cell, vremenska stanica. Proizvoljna jedinica za mjerenja vremena koja eksperimentira sa nekoliko oblika života, kroz vlastito „vrijeme kodiranja“ i biološki različit jedan od drugog.

Torah.Božanska skripta YHWH koja obuhvaća sva učenja YHWH. Mapa kontinuiranog rada stvaranja kroz Božansko ulaganje i koja nadilazi pet knjiga Mojsija i otkriva Ured Proročanstava i Vozilo Merkaba kao neophodno za uspiješne cikluse kreacije. Specifičan plan spasavanja.

Transfiguracija. Transformacija tvojeg tijela stvaranja u tijelo Svijetlosti. Iskustvo 'Sina od Čovjeka' unutar tebe. Jedinstvo sa svijetlosnim ovitkom Života. Kolektivno: Samo-realizirano čovječanstvo u iskustvu majstorstva višeg života izvan umirućeg sunca i tog slavnog dana.

Watchers. Uzašli Majstori u fizičkom obliku koji znaju kolektivnu relativnost preklapanja prostor-vremena. Oni znaju točke povratka Merkabe i uzdizanja vrste. Duhovno se mogu razlikovati izmedju 'snaga' Bratstva i Majstora Svijetlosti i brojnih snaga 'duhovne tame' koji ne poštuju Živog Boga.

Kraj propovijedi: Zakon Jednoga koji je dan kao Piramida Svjetlosti

©Rev. AliceAnn Melchizedek / February, 2013

2020  Song of Silence   globbersthemes joomla templates